ODLOMAK:

“Promenio me je život, promenile su me knjige. Čitajući, poistovećivao sam se sa likovima iz omiljenih dela. Čitajući, imao sam podsticaj za razmišljanje, za novo razumevanje, imao sam uvid u široke slike. Nešto od te lepote, životnosti i izuzetnosti, slilo se i u moje pore i osvetlilo moju unutrašnjost. Sledeći ideale iz knjiga, postavljao sam sebi ciljeve i u sebi pomerao granice. Nikada nisam bio ravnodušan, tražio sam istinu iza legende, da bih i sam krenuo svojim putem i napravio nešto od sebe…”

Čitaj dalje

MEDIJI
O ROMANU

Biography